COFNIĘCIE DO ŚREDNIOWIECZA

Ta „ośmiodomowa” astrolożka opiera się na starożytnych pomy­słach — w myśl zasady: „im starsze, tym lepsze”. Pojawia się jednak problem. Jak pomieścić cechy — uprzednio rozmieszczone w dwuna­stu domach — w ośmiu? Rozwiązanie jest jednak doprawdy proste — wystarczy wykluczyć domy o numerach 9, 10, 11 i 12, uznając je za puste i pozbawione znaczenia! Ten sposób myślenia cofa nas do średniowiecza, kiedy zastanawia­no się, „ile aniołów mieści się na końcu szpilki”.Jaki jest praktyczny efekt całego tego galimatiasu? Przypuśćmy, że ktoś urodzony 10 stycznia pragnie dowiedzieć się czegoś o sobie ze swojego poradnika astrologicznego. 

POWSZECHNA PRAKTYKA

Na zegarze jest przecież dwanaście godzin; doba liczy ich dwadzieścia cztery. Z kolei ludzie mają dwadzieścia palców. Do wybo­ru, do koloru. Oto, w jaki sposób Culver i Ianna przedstawiają argu­mentację jednego z astrologów, że najlepszy jest system ośmiu domów:Cyril Fagan zasugerowała, że najwcześniejszy podział obejmował nie dwanaście, lecz osiem sektorów; pochodził on z początkowego podziału słonecznego dnia i nocy na cztery okresy, następnie podzielone na pół. Ponieważ tych osiem okresów „zegarowych” dostarcza nam miarę ruchu na niebie w kierunku ruchu wskazówek zegara, Fagan twierdzi, że domy powinny być uporządkowane w podobny sposób, w przeciwieństwie do powszechnej praktyki.

ISTNIEJĄCE MODELE

Istnieje zatem pięćdziesiąt modeli dla koła fortuny bogini Tyche, astrolog ma więc z czego wybierać. W wyniku tego horoskop, który dostaje klient od astrologa posługującego się sytemem dwunastu do­mów, może się znacznie różnić od horoskopu otrzymanego od astrologa posługującego się systemem dwudziestu domów (chyba że obaj kupili swoje programy do generowania horoskopów w tej samej firmie). W każdym razie magiczny wpływ bogini Tyche jest ukryty za robiącymi poważne wrażenie, „naukowymi” tabelami astronomicznymi i oblicze­niami matematycznymi. Na czym polega proces rozumowania astrologa, dzięki któremu podejmuje on decyzję, czy posłużyć się systemem dwunastu, dwudzie­stu czy dwudziestu czterech domów? Zawsze opiera się on na pewnej naciąganej analogii, mającej usprawiedliwić użycie takiego, a nie inne­go systemu.

JAK WYKAZAŁY BADANIA

Przypuśćmy teraz, iż badania wykazały, że z Gargolii nie pochodzą żadni znani myśliciele. Ponieważ wniosek jest prawdziwy, przesłanki tak­że wydają się prawdziwe. Niektórzy wyciągnęliby z tego wniosek, że zda­nia: „Wielcy myśliciele nie pochodzą z krajów, w których żyją głupie naro­dy” i „Gargolia to kraj, w którym mieszkają głupcy”, są prawdziwe. Niemniej jednak, przesłanki tego rozumowania są najprawdopodob­niej fałszywe. Osiągnięcia intelektualne mieszkańców Gargolii to wy­nik złożonych warunków. Być może jest tam nieefektywny system edu­kacyjny, brak surowców naturalnych, panuje bieda, niedożywienie i cho­roby; może też zachodzić kombinacja tych i innych czynników. Fakt, że Gargolia nie wydała wielkich myślicieli, nie dowodzi, że nigdy tak się nie stanie.

Choroby i zaburzenia, które same nie są spowodowane stresem

Także i w twoim wypadku jest być może potrzebna obserwacja, mająca na celu stwierdzenie, czy nie pojawiają się oznaki chorób i zaburzeń, które same nie spowodowane stresem, mogą jednak do niego doprowadzić, odbierając ci możność ruchu, ograniczając twoje możliwości seksualne
zmniejszając zdolność koncentracji. I tak na przykład mężczyźni, w przeciwieństwie do kobiet, u których choroby te występują rzadko, mogą dziedziczyć hemofilię, niektóre formy dystrofii mięśni i daltonizm. Hemofilia, polegająca na zaburzeniach krzepnięcia krwi, występuje u ośmiu na dziesięć tysięcy mężczyzn. W postępującej dystrofii mięśni typu Duchenne’a lub Beckera następuje zanik i osłabienie mięśni. Daltonizm zaś, choroba uciążliwa, lecz bynajmniej nie zagrażająca zdrowiu, zdarza się u 8% mężczyzn i u dziesięciokrotnie mniejszej liczby kobiet. Spośród innych schorzeń częściej występujących u mężczyzn niż u kobiet wymieńmy artretyzm, przepuklinę i wrzody żołądka.

Dla wielu mężczyzn własne zdrowie sytuuje się nisko na liście priorytetów

„Wiem, że ignorowanie problemów wcale ich nie rozwiąże”. „Wydaje mi się, że nie dbam o siebie tak, jak należy”. Zdaniem mężczyzn troska o własne zdrowie oznaczałaby mniej czasu na rzeczy naprawdę dla nich ważne. Oznaczałaby konieczność wizyt u lekarza, a przecież i tak cały tydzień mają już zapchany od rana do wieczora. Większa wrażliwość na sygnały wysyłane przez organizm mogłaby się wiązać z koniecznością zmiany stylu życia, a poza tym „komu to wszystko potrzebne?”
Odpowiedź brzmi: tobie. To tobie potrzebne są regularne badania kontrolne, by obserwować zmiany ciśnienia krwi, zaburzenia w pracy serca i problemy z trawieniem; by dotrzeć do przyczyn bólów głowy i pleców; by stwierdzić, co się kryje za chronicznym zmęczeniem, hiperwentylacją, napięciem mięśni, bólami w klatce piersiowej, zawrotami głowy, zimnymi potami, nudnościami i podwyższoną reakcją alergiczną.

WCZESNE SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE, KTÓRE MOGĄ POMÓC OCALIĆ ŻYCIE

Jak pisałam wcześniej, symptomy stresu kobiecego są bolesne i uciążliwe oraz wpływają negatywnie na egzystencję kobiety. Symptomy stresu męskiego prowadzą najczęściej do śmierci. Wczesne oznaki stresu, mogące być częścią bądź zapowiedzią jego groźnych dla życia skutków, są bardzo często ignorowane przez mężczyzn, i to w sytuacji, kiedy zwlekanie z podjęciem odpowiednich decyzji może oznaczać, że wkrótce może być za późno na jakiekolwiek decyzje. Niektóre z tych sygnałów, takie jak hiperwentylacja, chroniczne zmęczenie, zgaga czy nudności, mają charakter somatyczny. Inne to zachowania nawykowe, takie jak palenie tytoniu, przejadanie się czy nadużywanie alkoholu. Jeszcze inne mogą manifestować się w postaci skłonności psychicznych, takich jak skłonność do buntu, przygnębienie czy stałe przyjmowanie postawy obronnej. Jeśli zauważyłeś u siebie którykolwiek z powyższych objawów, najwyższy czas zacząć działać. Nie da się zapanować nad stresem, kiedy nie jest się już zdolnym do żadnego działania. Zwróć uwagę na sygnały ostrzegawcze, o których piszę w tym rozdziale mogą pomóc ci odmienić, a nawet ocalić twe życie.

RYZYKO CHOROBY WRZODOWEJ

Nie wszystkie choroby, dysfunkcje i zaburzenia pracy organizmu będące symptomem stresu męskiego są równie śmiercionośne w skutkach co choroby układu krążenia. Wrzody uważane są na przykład przede wszystkim za uciążliwą, acz nie zagrażającą życiu dolegliwość i nierzadko zdarza się, że wiele lat uchodzą one naszej uwagi bądź też ignorujemy je i nie poddajemy się terapii. Tymczasem jest rzeczą powszechnie wiadomą, że nie leczone wrzody mogą uszkodzić żołądek lub ścianę jelita, prowadząc wpierw do krwawienia, a następnie do śmierci. Wrzody są w Stanach Zjednoczonych przyczyną ponad 6000 zgonów rocznie, z czego większość przypadków dotyczy mężczyzn. Wrzody żołądkowe bądź dwunastnicze powstają wtedy, gdy soki trawienne zawierające kwas solny uszkadzają śluzówkę jelita lub żołądka w stopniu uniemożliwiającym jej regenerację. Sheldon Lachman, autor pracy Psychosomatic Disorders: A Behavioristic Interpretation (Zaburzenia psychosomatyczne i ich interpretacja hehawiorystyczna), opisuje wrzód jako „skutek trawienia przez układ trawienny samego siebie”.

Obciążenia związane z nauką i pracą

W jednym z eksperymentów u studentów pierwszego roku medycyny badano stany emocjonalne, stosunek do obciążeń związanych z nauką i pracę serca oraz układu krwionośnego w tygodniu przypadającym na sesję egzaminacyjną i w tygodniu poza sesją. W pierwszym wypadku ankietowani odnotowali podwyższony niepokój, przygnębienie i wrogość, a także szybszą pracę serca, przy czym u studentów o osobowości typu „A” taka wzmożona reakcja układu krążenia wystąpiła nie tylko w czasie egzaminów, ale także poza sesją (Lovallo i inni). Muszę jeszcze raz podkreślić, że wystarczy, iż odnosi się do nas tylko jedna z wymienionych przeze mnie powyżej cech, a powinniśmy uważać się za osobowość typu „A”. Na pocieszenie chcę jednak dodać, że drobne zmiany, takie jak wolniejsze poruszanie się, mówienie i spożywanie posiłków, jak i bardziej zaawansowana korekta własnych zachowań, polegająca na systematycznej pracy nad sobą w celu wyzbycia się niecierpliwości i rozwinięcia bardziej pozytywnego myślenia o świecie, pozwalają obniżyć ryzyko zawału serca.

Kiedy mężczyzna zaczyna tracić zdrowie, młodość i energię życiową

Rodzi się u niego lęk, że nie jest już w stanie normalnie funkcjonować. A zdolność do normalnego funkcjonowania w pracy, w domu, czy w łóżku to dla męskiego wizerunku samego siebie sprawa pierwszorzędnej wagi. Mężczyźni mają „instrumentalne” podejście do zjawisk sprawiają, że rzeczy się dzieją. Kiedy nie są w stanie tego dokonać, a możność panowania nad własnym światem kurczy się, stres błyskawicznie rośnie. Dlatego też niektórzy z ankietowanych przeze mnie mężczyzn utrzymywali, że woleliby umrzeć szybko w młodym wieku aniżeli dogorywać wolno w starości. Wielu mężczyzn świadomych jest również tego, że jeśli ich żony umrą, prawdopodobieństwo rychłej śmierci ich samych natychmiast wzrasta. Unaoczniają to dane statystyczne, które pokazują, że odsetek śmiertelności u starszych wdowców rośnie o 48% i jest większy niż u mężczyzn w tym samym wieku, których żony nadal żyją i większy niż u wdów.

Wyleczymy Twoje zaburzenia lękowe psychoterapia Warszawa!

Cierpisz na zaburzenia lękowe? Spędzają Ci one sen z powiek, jednak nie jesteś już w stanie z nimi walczyć? Pragniesz chwili wytchnienia i spokoju od ciągłego stresu i wiecznego strachu? Sprawdź nas – pomożemy Ci!

Nie musisz się martwić – nie uznamy Cię za obłąkanego jak robią to inni, „profesjonalni” lekarze zaburzenia lękowe psychoterapia Warszawa, z nami wreszcie będziesz mógł pozbyć się swojego problemu lub chociaż trochę go złagodzić. Od dawna prowadzimy w Warszawie psychoterapie dla osób takich jak własnie Ty. Wierzymy, że w kupie siła, prawda? Dlatego więc nasze zajęcia odbywają się w grupie, liczymy na wzajemne zrozumienie i wsparcie. Nikt nie zrozumie Cię lepiej niż osoba, która przeżywa dokładnie to co Ty na co dzień. Może i Ty zechcesz podzielić się z nami swoimi przemyśleniami i emocjami. Może i Ty zastanawiasz się skąd wzięły się u Ciebie te zaburzenia? Nie martw się – chcemy Ci pomóc. Na naszej terapii nie musisz obawiać się absolutnie niczego. Nikt nie wyniesie Cię stąd w białym kaftanie – z nami poczujesz się po prostu dobrze i bezpiecznie.

Chcesz zmienić swoje dotychczasowe życie na lepsze i skończyć raz na zawsze z zaburzeniami lękowymi? Napisz do nas lub zadzwoń – możesz liczyć na pełną dyskrecję!

Pierwsza pomoc – Kraków

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest bardzo istotna dla każdego człowieka. Nigdy nie wiemy kiedy znajdziemy się w sytuacji, gdy będziemy mogli uratować komuś życie. Podobnie sami nie wiemy, czy kiedyś sami nie będziemy potrzebowali by ktoś nam udzielił pierwszej pomocy. Dlatego też warto przyłożyć się do nauki wszystkich elementów z tej dziedziny, które są uczone w szkołach czy chociażby na kursach prawa jazdy, lecz jednak przez większość pomijane lub szybko zapominane. Tak więc warto czasami z własnej, nieprzymuszonej woli wybrać się na kurs, gdzie będzie dokładnie omówiona pierwsza pomoc kraków prowadzi takie kursy już od bardzo wielu lat, dostępne są w różnych częściach miasta i udział w nich jest bardzo tani. Czasami prowadzone są kursy bezpłatne, więc oszczędności również nie są powodem by z nich nie skorzystać. Pamiętajmy: Gdy sami będziemy potrzebowali pomocy, na przykład po wypadku samochodowym, będziemy się modlić aby ten kto pierwszy do nas podejdzie potrafił udzielić pomocy, zanim na miejsce dotrą służby medyczne.

Sterydy anaboliczne sklep internetowy to jedyne źródło

Czy jest metoda na to, by nabrać masy mięśniowej w krótszym niż normalnie czasie? Albo też sposób na to, by ta masa była naprawdę imponująca, dużo większa niż ta, którą da się uzyskać „na sucho”? Owszem, taka metoda jest, ale nie jest ona ani do końca legalna ani też bezpieczna, bo chodzi tu o sterydy anaboliczne. Powinny po nie sięgać jedynie osoby, które mają już jakieś doświadczenie w kulturystyce i doskonale wiedzą, z czym wiążą się te sprawy. W jaki sposób trenować na cyklu sterydowym, w jaki sposób się zabezpieczać, jakie leki osłonowe przyjmować i tak dalej. Są to wszystko bardzo ważne sprawy, których absolutnie nie można zaniedbać. Dodatkowo, jeżeli interesują nas sterydy anaboliczne sklep stacjonarny na pewno nam ich nie sprzeda. Trzeba poszukać nieco głębiej, a dokładniej w internecie. Pamiętajmy jednak, że są to środki, przy użyciu których trzeba zachować dużą dozę ostrożności i robimy to tylko i wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Najlepiej na początek sporo poczytać na ten temat.

Czy umiesz udzielić pierwszej pomocy?

Kiedy zdarzy się taka sytuacja, niezależnie od miejsca, że widzimy wypadek z udziałem poszkodowanych osób lub też widzimy kogoś leżącego na ulicy i wymagającego udzielenia pierwszej pomocy, to… czy jesteśmy w stanie tej pomocy udzielić? Pomocy, która wielokrotnie uratowała niejedno ludzkie życie. Każdy dorosły człowiek powinien zadać sobie takie pytanie i odpowiedzieć na to pytanie. Każdy człowiek powinien wiedzieć, jak udzielić takiej pomocy. Są szkoły prowadzące przeróżne szkolenia z dziedziny, gdzie kwalifikowana pierwsza pomoc kraków jest jedną z wiodących dziedzin, a miasto Kraków jest miastem, gdzie jest tego typu prowadzonych szkoleń bardzo dużo. Jest to oznaką nie tylko likwidowania znieczulicy społecznej, ale oznaką chęci do ratowania tego najcenniejszego – ludzkiego życia. Spacerując ulicami wielu miast można dostrzec wiele plakatów i banerów reklamowych, na których widnieje napis, gdzie „kwalifikowana pierwsza pomoc kraków” jest do zdobycia od zaraz. Oznacza to, że udzielenie pierwszej pomocy będzie w późniejszym czasie udzieleniem pomocy przedmedycznej udzielanej przez wykwalifikowanych ratowników.

NA PODSTAWIE ANALOGII

Na podstawie naciągniętej analogii (pomiędzy czer­wienią Marsa i krwi) doszli do wniosku, ze ta krwawa planeta, Mars, jest poruszana na niebie przez boga wojny.Przeczytajmy jeszcze raz zamieszczoną wyżej charakterystykę ludz­kich cech, na które — według starożytnych astrologów (i ich współcze­snych następców) ma wpływ Mars. Wszystkie te wpływy są zgodne z naszym wyobrażeniem twardego, witalnego, męskiego typu żołnierza. Analogia ta jest bardzo naciągnięta — od czerwonego koloru krwi, przez wojnę, do boga-żołnierza, przypominającego człowieka o nad­ludzkiej siłe. Można usprawiedliwić starożytnych astrologów za tego typu rozumowanie, ponieważ ludzie nie wiedzieli zbyt wiele o astrono­mii. Jednak jakie wytłumaczenie mają dzisiejsi astrologowie?

RELACJE I ZNACZENIE

Oto, dla przykładu, opis „wpływów”, jakie czerwona planeta Mars może mieć na ludzkie sprawy, kiedy znajduje się w określonych poło­żeniach na niebie.Relacje: agresywny stosunek do świata zewnętrznego, przemoc, na­miętność, zdobywanie, przeżycie, akcja, energia, siła, ruch, odwaga.Znaczenie symboliczne: witalna siła życia, walka o sukces, płeć mę­ska, witalność, namiętność, akcja, zniszczenie, zdobywanie, rywalizacja, żelazne narzędzia i broń, rany, ekstrawertyczność.Relacje fizjologiczne: aktywność fizyczna, męskie narządy płciowe, żółć, owłosienie ciała, siła fizyczna, nos, czerwone ciałka krwi.Skąd astrologowie wiedzą o tych „faktach” dotyczących Marsa? Zapożyczyli swą wiedzę bezpośrednio od astrologów sprzed 4000 lat. Skąd jednak wiedzieli o tym starożytni? Zauważyli, że jedna z planet ma zdecydowanie czerwony kolor; czerwień jest kolorem krwi, a krew leje się na wojnie.

NIEZWYKŁE WŁASNOŚCI

Jakie jednak niezwykłe własności odróżniają jedne planety od innych? Starożytni astrologowie zakładali, że te własności dostarczą wskazówek dotyczą­cych boga, który jest odpowiedzialny za ruch danej planety na niebie. Dawnym kulturom wydawało się zatem naturalne patrzenie na te cha­rakterystyki planet jako na odpowiedniki tego, jacy naprawdę są bogo­wie. Stąd był tylko jeden prosty krok do przekonania, że jest to opis wpływu, jaki bogowie-planety będą wywierać na ludzi. Dzisiejsi astro­logowie po prostu naśladują to bajdurzenie. To rozumowanie jest tak oczywiście błędne, że dziwi nas, jak kto­kolwiek może w nie uwierzyć. Ponieważ jednak tak wiele osób rzeczy­wiście wierzy w istnienie takich wpływów, ważne będzie zrozumienie, jak uzasadnia się ich istnienie.

NACIĄGANE ANALOGIE DOTYCZĄCE PLANET

W każdej książce o astrologii znajdziemy setki stwierdzeń dotyczących rodzaju „wpływu” Słońca, Księżyca, planet i gwiazd na życie pięciu miliardów mieszkańców Ziemi. W niektórych znajdziemy ponad tysiąc takich stwierdzeń. Kiedy zajrzymy do którejkolwiek z nich, aby spraw­dzić, skąd wiadomo, że stwierdzenia te są prawdziwe, nie znajdziemy żadnych eksperymentów, badań, weryfikacji ani żadnych innych śla­dów obiektywności, które są przecież fundamentem stwierdzeń mają­cych uchodzić za prawdziwe. Znajdziemy tam jedynie naciągane ana­logie i nadgeneralizacje. Motyw naciąganych analogii jest szczególnie widoczny przy opi¬sie rodzajów wpływu planet na ludzi, zwłaszcza na nowo narodzone dzieci. Ogólna metoda polega tu na opisie ruchu planet.

POSŁUGIWANIE SIĘ INFORMACJAMI

Kiedy astrologowie posługują się takimi „informacjami” w tworze­niu horoskopów dla gazet (czy dla indywidualnych osób), nie wiedzą nic o swoich czytelnikach czy klientach, znają tylko ich daty urodzenia. W horoskopach nie mówi się nic o wieku, pochodzeniu rasowym, naro­dowym czy kulturowym ani warunkach życia—ani też o genach odzie­dziczonych po rodzicach urodzonych w różnych dniach. A wszystkie te czynniki (i wiele innych) mają wpływ na rozwój osobowości dziecka. Jedynym czynnikiem, jaki astrologowie biorą pod uwagę, jest data i mo­ment urodzenia, na podstawie których mogą obliczyć położenie Słońca, Księżyca i planet na niebie w tym krytycznym momencie. Czy mogą powiedzieć coś sensownego, opierając się na tak skąpych danych?

OPARCIE UOGÓLNIEŃ

Generalnie nie są zbyt emocjonalni, są zahamowani, jednak często kieruje nimi głęboka ambicja umożliwiająca im urzeczy­wistnianie długofalowych projektów… W przeciwieństwie do wrażliwych Raków, Koziorożce uważają przeszłość za martwą — nic nie może ich powstrzymać przed podążaniem w stronę swoich celów.Każde z powyższych stwierdzeń ma być prawdziwym uogólnieniem opartym na uważnej obserwacji wielu ludzi urodzonych pomiędzy 21 grudnia i 19 stycznia. Ponieważ astrologowie nie dokonali obiektyw­nych badań potwierdzających te tezy, ich wnioski mogą być uważane jedynie za nieuzasadnione uogólnienia oparte na wątłych danych.