JAK WYKAZAŁY BADANIA

Przypuśćmy teraz, iż badania wykazały, że z Gargolii nie pochodzą żadni znani myśliciele. Ponieważ wniosek jest prawdziwy, przesłanki tak­że wydają się prawdziwe. Niektórzy wyciągnęliby z tego wniosek, że zda­nia: „Wielcy myśliciele nie pochodzą z krajów, w których żyją głupie naro­dy” i „Gargolia to kraj, w którym mieszkają głupcy”, są prawdziwe. Niemniej jednak, przesłanki tego rozumowania są najprawdopodob­niej fałszywe. Osiągnięcia intelektualne mieszkańców Gargolii to wy­nik złożonych warunków. Być może jest tam nieefektywny system edu­kacyjny, brak surowców naturalnych, panuje bieda, niedożywienie i cho­roby; może też zachodzić kombinacja tych i innych czynników. Fakt, że Gargolia nie wydała wielkich myślicieli, nie dowodzi, że nigdy tak się nie stanie.

BŁĘDNE KOŁO W ROZUMOWANIU

Częstym błędem w rozumowaniach jest przeformułowanie dowodzo­nej tezy i użycie tego nowego, podobnie brzmiącego stwierdzenia jako dowodu. Mówimy wtedy o błędnym kole w rozumowaniu. Oto przykład:Peter: „Opodatkowanie dochodów służy wspólnemu dobru”. Paul: „Dlaczego tak sądzisz?”Peter: „Ponieważ na dłuższą metę opodatkowanie dochodów najle­piej zabezpiecza interesy obywateli”.Peter nie dostarczył dowodów na rzecz swojej tezyjedynie nieco ją przeformułował. „Wspólne dobro” i „zabezpieczenie interesów obywa­teli” to po prostu dwa różne sposoby na wyrażenie tego samego. Roz­ważmy inny przykład:Nauczyciel: „Dlaczego Słońce daje dużo światła?John: „Ponieważ jest jasne”.Nauczyciel: „Dlaczego jest jasne?” John: „Bo świeci jasnym światłem”.

Somatyczne objawy stresu

Poproszeni o podanie somatycznych objawów stresu, nie wymienionych na liście, respondenci dodali jeszcze:

 • suchość w ustach i swędzenie powiek
 • sztywność mięśni i poczucie niezdarności w ruchach
 • dreszcze lub dygotanie
 • większe pocenie się
 • nierówny oddech.

Jeśli bez zbytniego pośpiechu przypatrzysz się wczesnym sygnałom ostrzegawczym, które zauważyłeś u siebie, zyskasz więcej czasu na zredukowanie i zapanowanie nad stresem, zanim jeszcze uczyni cię on niezdolnym do działania lub trwale zakłóci funkcjonowanie twego organizmu. Pamiętaj: panowanie nad daną sytuacją, możliwość wyboru i możność przewidzenia tego, co niesie przyszłość, redukują stres. Dotyczy to także jego objawów. Im szybciej rozpoznasz w sobie wczesne sygnały ostrzegawcze stresu, tym bardziej będziesz w stanie zapanować nad nim, eliminując stresogenne sytuacje i przewidując, co się nieuchronnie wydarzy, jeśli nie podejmiesz żadnych kroków w tym kierunku!

Choroby i zaburzenia, które same nie są spowodowane stresem

Także i w twoim wypadku jest być może potrzebna obserwacja, mająca na celu stwierdzenie, czy nie pojawiają się oznaki chorób i zaburzeń, które same nie spowodowane stresem, mogą jednak do niego doprowadzić, odbierając ci możność ruchu, ograniczając twoje możliwości seksualne
zmniejszając zdolność koncentracji. I tak na przykład mężczyźni, w przeciwieństwie do kobiet, u których choroby te występują rzadko, mogą dziedziczyć hemofilię, niektóre formy dystrofii mięśni i daltonizm. Hemofilia, polegająca na zaburzeniach krzepnięcia krwi, występuje u ośmiu na dziesięć tysięcy mężczyzn. W postępującej dystrofii mięśni typu Duchenne’a lub Beckera następuje zanik i osłabienie mięśni. Daltonizm zaś, choroba uciążliwa, lecz bynajmniej nie zagrażająca zdrowiu, zdarza się u 8% mężczyzn i u dziesięciokrotnie mniejszej liczby kobiet. Spośród innych schorzeń częściej występujących u mężczyzn niż u kobiet wymieńmy artretyzm, przepuklinę i wrzody żołądka.

WCZESNE SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE, KTÓRE MOGĄ POMÓC OCALIĆ ŻYCIE

Jak pisałam wcześniej, symptomy stresu kobiecego są bolesne i uciążliwe oraz wpływają negatywnie na egzystencję kobiety. Symptomy stresu męskiego prowadzą najczęściej do śmierci. Wczesne oznaki stresu, mogące być częścią bądź zapowiedzią jego groźnych dla życia skutków, są bardzo często ignorowane przez mężczyzn, i to w sytuacji, kiedy zwlekanie z podjęciem odpowiednich decyzji może oznaczać, że wkrótce może być za późno na jakiekolwiek decyzje. Niektóre z tych sygnałów, takie jak hiperwentylacja, chroniczne zmęczenie, zgaga czy nudności, mają charakter somatyczny. Inne to zachowania nawykowe, takie jak palenie tytoniu, przejadanie się czy nadużywanie alkoholu. Jeszcze inne mogą manifestować się w postaci skłonności psychicznych, takich jak skłonność do buntu, przygnębienie czy stałe przyjmowanie postawy obronnej. Jeśli zauważyłeś u siebie którykolwiek z powyższych objawów, najwyższy czas zacząć działać. Nie da się zapanować nad stresem, kiedy nie jest się już zdolnym do żadnego działania. Zwróć uwagę na sygnały ostrzegawcze, o których piszę w tym rozdziale mogą pomóc ci odmienić, a nawet ocalić twe życie.

Pieszczoty to pomoc dla erekcji

Następnie pieśćcie się po kolei nawzajem, tak by każde z was mogło się w pełni skupić na doznawanych pieszczotach. Nie przejmuj się zbytnio tym, czy twojej partnerce jest przyjemnie, kiedy zapewnia ci rozkosz; na nią też przyjdzie kolej i niechybnie sprawi jej radość świadomość, że potrafi dać ci aż tyle przyjemności. Nie spodziewaj się, iż będzie czytać w twoich myślach; powiedz jej, co lubisz. Nie myl próśb z rozkazami; te pierwsze znacznie bardziej schlebiają kobiecie. Zadbajcie przede wszystkim o to, żeby się nie spieszyć; w końcu nie kochacie się na czas. No i oczywiście pamiętajcie o tym, by przystępować do amorów wypoczętym waszym celem jest doświadczyć zmysłowej przyjemności, a nie zasnąć. Pamiętaj: nikt od ciebie niczego nie wymaga, a jeśli przypadkiem pojawi się erekcja, tym lepiej.

Zaburzenia erekcji lub jej brak

Według danych National Institutes of Health Consensus Development Conference z 1992 roku, poświęconej impotencji, aż trzydzieści milionów Amerykanów uskarża się na częściowe zaburzenia erekcji lub jej brak. W większości wypadków przyczyny takiego stanu rzeczy mają charakter somatyczny, niemniej jednak ważną rolę odgrywają tu często czynniki psychiczne, takie jak:
napięcie spowodowane pragnieniem, by dobrze wypaść przed partnerką napięcie spowodowane poczuciem winy z powodu uprawiania seksu przedmałżeńskiego, pozamałżeńskiego lub z powodu uprawiania seksu w ogóle

 • napięcie spowodowane lękiem przed chorobami przenoszonymi drogą płciową, zarówno przed uleczalną rzeżączką, nieuleczalną opryszczką, jak i przed śmiertelnym AIDS
 • napięcie spowodowane lękiem przed porzuceniem, lękiem przed rozłąką czy zazdrością
 • napięcie spowodowane rywalizacją partnerów o dominację w związku i próbami manipulowania partnerem/partnerką
 • napięcie spowodowane zakazami religijnymi
 • napięcie spowodowane możliwością zajścia partnerki w ciążę i własną odpowiedzialnością za antykoncepcję
 • napięcie spowodowane wzajemnym zbliżeniem i zaangażowaniem się partnerów we współżycie
 • napięcie spowodowane opozycją „madonna – dziwka”; niemożliwe do pogodzenia wyobrażenia o „porządnych dziewczynach, które nie idą do łóżka” i o „puszczalskich, które pójdą z każdym”.

Zaburzenia erekcji

Chociaż termin „impotencja”, oznaczający bezsilność i niemożność, zastępowany jest coraz częściej pojęciem „zaburzenia erekcji”, to przecież większość mężczyzn doświadczających tego powiązanego ze stresem problemu istotnie uskarża się na związane z nim poczucie bezsilności. Tom ma pięćdziesiąt pięć lat i żona mówi mu, by się nie przejmował. Po raz kolejny nie miał erekcji, a ona mówi, że ma się tym nie przejmować… Wcale się tym nie przejmuję odpowiada półgłosem. Nie przejmuję się. Nie przejmuję się tym, że przedwczoraj stuknęło mi pięćdziesiąt pięć lat. Nie przejmuję się, że stałem się impotentem. Ona może udawać wszystko od początku do końca i jest to bez różnicy. Ale w jego świecie erekcja lub jej brak to ogromna różnica. W koniuszkach palców czuje swędzenie, ma ściśnięty żołądek i zaczyna go boleć głowa. Uspokój się, chłopie. Powiedz to sobie jeszcze raz. „Wcale się tym nie przejmuję” powtarza, po czym odwraca się na plecy, a serce bije mu szybko, zbyt szybko.

NIEBEZPIECZEŃSTWO POPADNIĘCIA W ALKOHOLIZM

Według danych zawartych w „Ósmym specjalnym raporcie Kongresu Stanów Zjednoczonych na temat alkoholu i zdrowia społeczeństwa” spośród wszystkich mężczyzn pijących alkohol, 44% to osoby pijące go od czasu do czasu, 37% to osoby pijące w umiarkowanych ilościach, 19% zaś to mężczyźni nadużywający alkoholu (u kobiet odsetek tych ostatnich wynosi 7%. Ostatnia kategoria dominuje zdecydowanie wśród mężczyzn bezrobotnych, rozwiedzionych i żyjących w separacji, a także wśród wdowców i osób o niskich dochodach. Czytelników zainteresowanych tym, w jaki sposób można określić, czy dana osoba nadużywa bądź jest uzależniona od alkoholu informuję, że o uzależnieniu możemy mówić, jeżeli w grę wchodzą przynajmniej trzy z poniższych czynników:

 • By osiągnąć stan upojenia potrzeba coraz większych ilości alkoholu.
 • Alkohol pije się po to, by złagodzić objawy będące skutkiem jego odstawienia lub nie dopuścić do ich wystąpienia.
 • Nastąpiła utrata kontroli nad ilością wypijanego alkoholu.
 • Picie alkoholu powoduje, że dana osoba zaniedbuje ważne obowiązki zawodowe i uczestnictwo w życiu społecznym.
 • Dana osoba spożywa alkohol nawet wtedy, kiedy jest to niebezpieczne dla jej zdrowia.
 • Osoba sięga po alkohol mimo świadomości, że jego nadużywanie jest dla niej problemem.
 • Kłopoty z prawem.
 • Poświęcanie dużej ilości czasu na to, by zdobyć alkohol, by się napić itp.
 • Powtarzanie się powyższych symptomów przez pewien okres.

STRES A CIAŁO MĘŻCZYZNY

Czy mężczyźni to naprawdę silniejsza płeć? Jeśli brać pod uwagę budowę fizyczną i masę mięśni, niewykluczone, że tak, ale nie jest to prawdą w przypadku odporności na stres. Chociaż na całym świecie rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek, pod koniec pierwszego roku życia te proporcje ulegają odwróceniu. Liczba płodów męskich umierających w okresie ciąży przewyższa liczbę płodów żeńskich, więcej też chłopców umiera przy narodzinach w wieku noworodkowym. Ponadto, jak pisałam już o tym w pierwszym rozdziale książki, kobiety żyją dłużej niż mężczyźni i przewidywana obecnie długość życia dla niemowląt płci żeńskiej wynosi siedemdziesiąt dziewięć lat, podczas gdy dla niemowląt płci męskiej tylko siedemdziesiąt dwa. Tak więc od chwili narodzin aż po starość mężczyźni umierają częściej niż kobiety. W życiu mężczyźni także nie radzą sobie lepiej od kobiet. Wcześniej od nich tracą sprawność w nogach i rękach, szybciej siwieją, wcześniej tracą słuch i wzrok oraz wcześniej zaczynają się u nich pojawiać problemy z pamięcią. Jeśli chodzi o życie seksualne, zdolność mężczyzn do odbywania stosunków płciowych (co nie znaczy, że także płodność) spada z wiekiem gwałtowniej niż dzieje się to w przypadku kobiet.

NA PODSTAWIE ANALOGII

Na podstawie naciągniętej analogii (pomiędzy czer­wienią Marsa i krwi) doszli do wniosku, ze ta krwawa planeta, Mars, jest poruszana na niebie przez boga wojny.Przeczytajmy jeszcze raz zamieszczoną wyżej charakterystykę ludz­kich cech, na które — według starożytnych astrologów (i ich współcze­snych następców) ma wpływ Mars. Wszystkie te wpływy są zgodne z naszym wyobrażeniem twardego, witalnego, męskiego typu żołnierza. Analogia ta jest bardzo naciągnięta — od czerwonego koloru krwi, przez wojnę, do boga-żołnierza, przypominającego człowieka o nad­ludzkiej siłe. Można usprawiedliwić starożytnych astrologów za tego typu rozumowanie, ponieważ ludzie nie wiedzieli zbyt wiele o astrono­mii. Jednak jakie wytłumaczenie mają dzisiejsi astrologowie?

RELACJE I ZNACZENIE

Oto, dla przykładu, opis „wpływów”, jakie czerwona planeta Mars może mieć na ludzkie sprawy, kiedy znajduje się w określonych poło­żeniach na niebie.Relacje: agresywny stosunek do świata zewnętrznego, przemoc, na­miętność, zdobywanie, przeżycie, akcja, energia, siła, ruch, odwaga.Znaczenie symboliczne: witalna siła życia, walka o sukces, płeć mę­ska, witalność, namiętność, akcja, zniszczenie, zdobywanie, rywalizacja, żelazne narzędzia i broń, rany, ekstrawertyczność.Relacje fizjologiczne: aktywność fizyczna, męskie narządy płciowe, żółć, owłosienie ciała, siła fizyczna, nos, czerwone ciałka krwi.Skąd astrologowie wiedzą o tych „faktach” dotyczących Marsa? Zapożyczyli swą wiedzę bezpośrednio od astrologów sprzed 4000 lat. Skąd jednak wiedzieli o tym starożytni? Zauważyli, że jedna z planet ma zdecydowanie czerwony kolor; czerwień jest kolorem krwi, a krew leje się na wojnie.

NIEZWYKŁE WŁASNOŚCI

Jakie jednak niezwykłe własności odróżniają jedne planety od innych? Starożytni astrologowie zakładali, że te własności dostarczą wskazówek dotyczą­cych boga, który jest odpowiedzialny za ruch danej planety na niebie. Dawnym kulturom wydawało się zatem naturalne patrzenie na te cha­rakterystyki planet jako na odpowiedniki tego, jacy naprawdę są bogo­wie. Stąd był tylko jeden prosty krok do przekonania, że jest to opis wpływu, jaki bogowie-planety będą wywierać na ludzi. Dzisiejsi astro­logowie po prostu naśladują to bajdurzenie. To rozumowanie jest tak oczywiście błędne, że dziwi nas, jak kto­kolwiek może w nie uwierzyć. Ponieważ jednak tak wiele osób rzeczy­wiście wierzy w istnienie takich wpływów, ważne będzie zrozumienie, jak uzasadnia się ich istnienie.

NACIĄGANE ANALOGIE DOTYCZĄCE PLANET

W każdej książce o astrologii znajdziemy setki stwierdzeń dotyczących rodzaju „wpływu” Słońca, Księżyca, planet i gwiazd na życie pięciu miliardów mieszkańców Ziemi. W niektórych znajdziemy ponad tysiąc takich stwierdzeń. Kiedy zajrzymy do którejkolwiek z nich, aby spraw­dzić, skąd wiadomo, że stwierdzenia te są prawdziwe, nie znajdziemy żadnych eksperymentów, badań, weryfikacji ani żadnych innych śla­dów obiektywności, które są przecież fundamentem stwierdzeń mają­cych uchodzić za prawdziwe. Znajdziemy tam jedynie naciągane ana­logie i nadgeneralizacje. Motyw naciąganych analogii jest szczególnie widoczny przy opi¬sie rodzajów wpływu planet na ludzi, zwłaszcza na nowo narodzone dzieci. Ogólna metoda polega tu na opisie ruchu planet.

POSŁUGIWANIE SIĘ INFORMACJAMI

Kiedy astrologowie posługują się takimi „informacjami” w tworze­niu horoskopów dla gazet (czy dla indywidualnych osób), nie wiedzą nic o swoich czytelnikach czy klientach, znają tylko ich daty urodzenia. W horoskopach nie mówi się nic o wieku, pochodzeniu rasowym, naro­dowym czy kulturowym ani warunkach życia—ani też o genach odzie­dziczonych po rodzicach urodzonych w różnych dniach. A wszystkie te czynniki (i wiele innych) mają wpływ na rozwój osobowości dziecka. Jedynym czynnikiem, jaki astrologowie biorą pod uwagę, jest data i mo­ment urodzenia, na podstawie których mogą obliczyć położenie Słońca, Księżyca i planet na niebie w tym krytycznym momencie. Czy mogą powiedzieć coś sensownego, opierając się na tak skąpych danych?

OPARCIE UOGÓLNIEŃ

Generalnie nie są zbyt emocjonalni, są zahamowani, jednak często kieruje nimi głęboka ambicja umożliwiająca im urzeczy­wistnianie długofalowych projektów… W przeciwieństwie do wrażliwych Raków, Koziorożce uważają przeszłość za martwą — nic nie może ich powstrzymać przed podążaniem w stronę swoich celów.Każde z powyższych stwierdzeń ma być prawdziwym uogólnieniem opartym na uważnej obserwacji wielu ludzi urodzonych pomiędzy 21 grudnia i 19 stycznia. Ponieważ astrologowie nie dokonali obiektyw­nych badań potwierdzających te tezy, ich wnioski mogą być uważane jedynie za nieuzasadnione uogólnienia oparte na wątłych danych.

WSZYSTKO JASNE

Wszystko jasne? Zauważyliście semantyczny bałagan wynikający z użycia takich terminów jak „przeznaczenie typu katabolicznego” czy „porządek transcendentalny”? Jedyną radą praktyczną dła biednego Ko­ziorożca, jaka wypływa z powyższego opisu, jest to, że „potrzebuje bli­skich kontaktów z innymi ludźmi”. Ta rada jednak dotyczy oczywiście wszystkich i nie ma potrzeby płacić za nią astrologowi.Poradnik B jest bardziej przyziemny i wyjaśnia w prostych słowach wszystko, co Koziorożec powinien wiedzieć o sobie. Zwróćmy uwagę na różnice między poniższym opisem a opisem w książce A.Ludzie spod tego znaku znajdują się pod wpływem Saturna i Urana, przez co zachowują chłodny dystans, umożliwiający im racjonalne postrze­ganie rzeczywistości.

RÓŻNE INTERPRETACJE ZNAKÓW

Najpierw stwierdza na podstawie tabeli znaków, że jest Koziorożcem. Oto, co na temat Koziorożców prze­czytamy w książce A:Osoba będąca pod wpływem Koziorożca potrzebuje bliskich kontak­tów z innymi ludźmi. Bez tych spotkań i empatii może poczuć się nad­miernie uwikłana w schematy społeczne na wielką skalę i w rzeczywistość mistyczną i kosmiczną. Koziorożec posiada zdolności, które inni nazwali­by mistycznymi — chodzi tu jednak o typ świadomości działającej (lub pragnącej działać) w porządku transcendentalnym, przez kosmiczne i okul­tystyczne (w pełnym znaczeniu tego słowa) użycie mocy. Może domino­wać nad innymi ludźmi poprzez tę moc, poszukując obiektów umożliwia­jących mu spełnienie swojego przeznaczenia. Może być to przeznaczenie typu katabolicznego.

COFNIĘCIE DO ŚREDNIOWIECZA

Ta „ośmiodomowa” astrolożka opiera się na starożytnych pomy­słach — w myśl zasady: „im starsze, tym lepsze”. Pojawia się jednak problem. Jak pomieścić cechy — uprzednio rozmieszczone w dwuna­stu domach — w ośmiu? Rozwiązanie jest jednak doprawdy proste — wystarczy wykluczyć domy o numerach 9, 10, 11 i 12, uznając je za puste i pozbawione znaczenia! Ten sposób myślenia cofa nas do średniowiecza, kiedy zastanawia­no się, „ile aniołów mieści się na końcu szpilki”.Jaki jest praktyczny efekt całego tego galimatiasu? Przypuśćmy, że ktoś urodzony 10 stycznia pragnie dowiedzieć się czegoś o sobie ze swojego poradnika astrologicznego. 

POWSZECHNA PRAKTYKA

Na zegarze jest przecież dwanaście godzin; doba liczy ich dwadzieścia cztery. Z kolei ludzie mają dwadzieścia palców. Do wybo­ru, do koloru. Oto, w jaki sposób Culver i Ianna przedstawiają argu­mentację jednego z astrologów, że najlepszy jest system ośmiu domów:Cyril Fagan zasugerowała, że najwcześniejszy podział obejmował nie dwanaście, lecz osiem sektorów; pochodził on z początkowego podziału słonecznego dnia i nocy na cztery okresy, następnie podzielone na pół. Ponieważ tych osiem okresów „zegarowych” dostarcza nam miarę ruchu na niebie w kierunku ruchu wskazówek zegara, Fagan twierdzi, że domy powinny być uporządkowane w podobny sposób, w przeciwieństwie do powszechnej praktyki.